Nieuws

Bestuurstaken 2016

President

Peter van Wegberg

T: 0495 – 451.610 en Mob: 06-290.628.99

·       Algemene leiding

·       Voorzitten bestuur- en ledenvergaderingen

·       Contactpersoon burgerlijke- en kerkelijke overheden

Secretaris

Ger Timmermans (ad interim)

T: 0495 – 537.166 en Mob: 06-553.430.70

·       Algemeen secretariaat

·       Plaatsvervangend voorzitter

·       Ledenadministratie

·       Contactpersoon Website

·       1ste Notulant  van ALV en BV

 

Penningmeester

Will Tindemans

T: 0495 – 450.835 en Mob: 06-120.888.12

·       Algemeen financieel beheer

·       Leveranciers

Lid

Henk Ramaekers

T: 0495 – 451.272 en Mob: 06-552.365.47

·       Contactpersoon met directie van De SooS

·       2de Notulant ALV en BV

Lid

Werner Kupers

T: 0495 – 546.734 en Mob: 06-401.534.11

·       Coördinatie activiteiten Sociëteit

·       Coördinatie B2B

·       Contactpersoon Tafels