Nieuws

Penning van verdienste

Sociëteit Amicitia ontving op 15 oktober 2017 uit handen van Burgemeester Jos Heijmans, de Penning van Verdiensten van de gemeente .....

Bestuurstaken 2016

President

Peter van Wegberg

T: 0495 – 451.610 en Mob: 06-290.628.99

·       Algemene leiding

·       Voorzitten bestuur- en ledenvergaderingen

·       Contactpersoon burgerlijke- en kerkelijke overheden

Secretaris

Ger Timmermans (ad interim)

T: 0495 – 537.166 en Mob: 06-553.430.70

·       Algemeen secretariaat

·       Plaatsvervangend voorzitter

·       Ledenadministratie

·       Contactpersoon Website

·       1ste Notulant  van ALV en BV

 

Penningmeester

Will Tindemans

T: 0495 – 450.835 en Mob: 06-120.888.12

·       Algemeen financieel beheer

·       Leveranciers

Lid

Henk Ramaekers

T: 0495 – 451.272 en Mob: 06-552.365.47

·       Contactpersoon met directie van De SooS

·       2de Notulant ALV en BV

Lid

Werner Kupers

T: 0495 – 546.734 en Mob: 06-401.534.11

·       Coördinatie activiteiten Sociëteit

·       Coördinatie B2B

·       Contactpersoon Tafels