Nieuws

Penning van verdienste

Sociëteit Amicitia ontving op 15 oktober 2017 uit handen van Burgemeester Jos Heijmans, de Penning van Verdiensten van de gemeente .....

Lidmaatschap

De Sociëteit Amicitia heeft ca. 240 leden. Er bestaan twee verschillende lidmaatschappen te weten een gewoon lidmaatschap voor heren en een buitengewoon lidmaatschap voor dames.

Als gewoon lid (heren) mag men deelnemen aan alle activiteiten die de Sociëteit organiseert, aan de maandelijkse algemene ledenvergadering en men heeft dan het recht om te introduceren. Verder mag de eventuele partner deelnemen aan activiteiten, zowel samen als individueel.

Als buitengewoon lid (dames) mag men deelnemen aan alle activiteiten die de Sociëteit organiseert, met uitzondering van de maandelijkse algemene ledenvergadering. Buitengewone leden (dames) mogen niet introduceren en hun eventuele partner mag niet deelnemen aan activiteiten.

Een lidmaatschap kan aangevraagd worden door invullen van het aanvraag- formulier. U hebt 3 referenten nodig die u kunnen aanbevelen. Dit moeten stemgerechtigde herenleden zijn.

Na ontvangst van het inschrijfformulier en na een eerste toetsing door het Bestuur wordt u aspirant lid. Zijn er nog vragen of is er iets niet duidelijk dan kan voorafgaande hieraan nog een persoonlijk gesprek plaatsvinden. Daarna gaat de publicatietermijn in van 4 weken. Bij geen bezwaar vanuit de leden in die tijd bent u daarna officieel toegelaten als lid van onze Sociëteit.

Als u geïnteresseerd bent in een lidmaatschap van Sociëteit Amicitia dan kunt U het aanvraagformulier downloaden door op het onderstaande logo van Sociëteit Amicitia DAMES of HEREN te klikken. Vervolgens kunt u het formulier printen door "ctrl-P" in te drukken. U kunt ook eerst het document opslaan en daarna printen.

                                                                                           

Aanvraag Dames                                                                                                   Aanvraag Heren

Ingevulde formulieren opsturen naar:

Sociëteit Amicitia / tav Ledenadministratie / Postbus 271 / 6000AG Weert

Of via e-mail naar info@amicitia1842.nl

Als u vragen heeft over een lidmaatschap dan kunt u deze stellen via genoemde e-mail of telefonisch bij de Ledenadministratie, tel 06-55 343 070.