Nieuws

Penning van verdienste

Sociëteit Amicitia ontving op 15 oktober 2017 uit handen van Burgemeester Jos Heijmans, de Penning van Verdiensten van de gemeente .....

Sociëteit Amicitia 1842

Amicitia 1842 is een Sociëteit die van oudsher bekend staat als een vereniging die als doel heeft een band van vriendschap en welwillendheidtussen de leden te bevorderen. Gezelligheid staat hierbij hoog in het vaandel.

De Sociëteit organiseert op gezette tijden voor haar leden en hun partners diverse activiteiten die druk bezocht worden. Het merendeel van deze activiteiten worden georganiseerd door de Tafels. Dit zijn de Tafel Actief (wandelingen, fietstocht en golfevent), Tafel Culinair ( wijn- en spijsavonden), Tafel Literair (boekbesprekingen en lezingen) en Tafel Muziek ( Klassieke muziek luisteren en klassieke miniconcerten).
Verder is er nog de Tafel Bridge, deze bestaat al vanaf 1926. Op dinsdag- en donderdagavond en ook op woensdagmiddag wordt er Bridge gespeeld. Verder zijn er gedurende het jaar nog een aantal algemene activiteiten waaraan men kan deelnemen.
Ook de medemens wordt door Sociëteit Amicitia niet vergeten. Jaarlijks worden een of meerdere goede doelen gesteund.

Penning van Verdiensten.

Sociëteit Amicitia ontving op 15 oktober 2017, uit handen van Burgemeester Jos Heijmans, de Penning van Verdiensten van de Gemeente Weert. Deze werd door de President van Sociëteit Amicitia, Peter van Wegberg, in ontvangst genomen. Het college van burgemeester en wethouders besloot deze penning toe te kennen als blijk van zeer grote waardering en erkentelijkheid en deze uit te reiken bij de viering van het 175-jarig bestaan van Sociëteit Amicitia.


De SooS & Sociëteit Amicitia 1842

De vereniging Sociëteit Amicitia 1842 heeft met haar ruim 225 leden haar home op Markt 9 te Weert en wel in het monumentale pand van De SooS.In dit fantastische rijksmonument zijn alle mogelijkheden aanwezig om het leven op een prettige manier te vieren. Indien u meer wilt weten over de mogelijkheden die De SooS te bieden heeft dan kunt u contact opnemen met John of Anne, zie hiervoor onderstaande gegevens.