Nieuws

Penning van verdienste

Sociëteit Amicitia ontving op 15 oktober 2017 uit handen van Burgemeester Jos Heijmans, de Penning van Verdiensten van de gemeente .....

Hierbij het jubileumprogramma waarbij een aantal onderdelen ook door niet leden bezocht kunnen worden. Kijk hiervoor op de activiteitenkalender 2017