Nieuws

Muziekavond 30 april 2018

De naam Strausz is geen onbekende naam in de muziek. André Rieu heeft al jaren over de hele wereld succes .....

Penning van verdienste

Sociëteit Amicitia ontving op 15 oktober 2017 uit handen van Burgemeester Jos Heijmans, de Penning van Verdiensten van de gemeente .....

De Activiteiten op onderstaande tab kunnen door de leden worden bezocht of de leden kunnen hier aan deelnemen Ook leden die goede en leuke ideeën hebben kunnen deze natuurlijk ook zelf aanbrengen bij het bestuur die dan bekijken of ze dit kunnen steunen.


Leden kunnen Ideeën ruim van te voren via het secretariaat aanbrengen door het formulier in te vullen wat aan deze Tab (in het gesloten gedeelte) hangt.