Persbericht: Uniek bij Sociëteit Amicitia 1842: een vrouw in het bestuur